Reglement Ronde van JCI (2019)

a. Wijze van voortbeweging

Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette route. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn.

b. Startplaats

Het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.

c. Starttijd

De feitelijke toewijzing van de starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. Na de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

d. Tijdlimiet

Alle Deelnemers dienen om 17.00 uur gefinisht te zijn.

e. Diskwalificatie / uit de toertocht halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

f. Instructies van de Organisator

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

g. Houd je aan de volgende gedragcode

Realiseer je dat je op de openbare weg rijdt: de Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op de gehele route van kracht.

 • houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer;

 • gebruik een fietsbel;

 • geef tijdig aan welke richting je gaat volgen;

 • blijf beleefd tegen andere weggebruikers;

 • rijd altijd op het aangegeven fietspad;

 • passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid;

 • fiets je eigen tempo en realiseer je dat een toerfietsevenement geen wedstrijd is.

h. Veiligheid

Voor je eigen veiligheid wordt iedereen dringend geadviseerd tenminste een valhelm te dragen.

i. Overige bepalingen

 • Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op de route niet toegestaan;

 • Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen, zoals kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan;

 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook;

 • Het is mogelijk om bij de startlocatie om te kleden. Kleding en andere persoonlijke bezittingen kun je achterlaten in een beveiligde garderobe. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren en/of schade aan kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers;

 • Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat;

 • Tevens is wildplassen verboden.

j. Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.